O metodě

 

Helen Doron Early English - trvalá systematická výuka anglického jazyka.

Nabízíme desetiletou návaznost ve výuce angličtiny pro děti - osm let mluvené angličtiny pro nejmenší a malé děti a tři roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti. Kurzy angličtiny pro děti trvají zpravidla jeden školní rok a vyučují se ve skupinách čtyř až osmi dětí.


V každém kurzu je potřeba podpory rodičů. Aby byla výuka angličtiny co nejefektivnější, měly by děti doma každý den poslouchat CD v délce okolo 15 minut. Tato pravidelnost přispívá ve vysoké míře k tomu, že se děti seznámí s melodií a rytmem nové řeči. I když ještě nerozumí obsahu poslechu, pravidelný poslech představuje klíč ke správné výslovnosti a porozumění.