O metodě

 

Zásady metody:

 

Rychlost. Učitel při hodině mluví ke studentům rychle, zachovává přirozené tempo konverzace. I když zpočátku studenti mohou považovat takový způsob vedení hodiny za překvapující, brzy si na to zvyknou. Rychlé tempo studentovi umožní porozumět rozhovorům v cizím jazyce, v přirozené rychlosti.

 

Otázky. Učitel pokládá každou otázku dvakrát, v rychlosti, přičemž automaticky začíná odpověď pro studenta. To umožňuje studentovi porozumět otázce jakož i připravit se na odpověď, což v konečném důsledku činí hodinu více dynamickou. Učitel pasivně nečeká, dokud student zodpoví otázku sám, ale neustále ho pobízí k pohotové odpovědi. Takto se u studenta jazyk automatizuje a dostává se mu "do krve".

 

Odpovědi . Odpovědi v nižších úrovních jsou stanoveny tak, že je ani učitel ani student nemohou pozměnit. Student si tak procvičuje přesně ta slova a gramatické jevy, které musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povoleny, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí. Student se tak nejprve učí "noty" a potom dokáže samostatně tvořit věty.

 

Za účelem vytvoření správných lingvistických návyků, by měl student mluvit rychle bez přestávek na přemýšlení. Tento proces odstraňuje návyk přemýšlení, překládání vět a gramatických jevů z rodného jazyka do cizího, což brání schopnosti porozumět a mluvit v přirozené rychlosti. Nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk, je jednoduše jím mluvit. Studenti odpovídají na učitelovy otázky v nejdelší možné formě. Takovým způsobem student dlouho mluví a procvičuje si tak slova a gramatické jevy přímo v praxi.

 

Časté opakování učiva. Tajemství úspěchu při učení cizího jazyka je opakování. Učení jazyka ve velké míře vzniká z vytváření rychlých reflexů, které jsou podobné psaní na stroji nebo hraní na klavír. Takové reflexy mohou být nacvičeny pouze způsobem častého opakování. Aktivity by se měly opakovat do té doby, dokud je student není schopný dělat sám automaticky. Toto je jedna z nepopiratelných výhod přímé metody oproti jiným metodám, kde jednou probrané učivo není často opakované a tak zanechává mezery ve studentových vědomostech. Takovým způsobem je zajištěno, že student vědomosti nikdy nezapomene.