Metoda a průběh výuky

 

Výuka probíhá licencovanou metodou Direct Method for English®.
 
Metoda je zaměřena především na mluvený jazyk s důrazem na správné použití obvyklých frází, slovní zásoby i gramatiky. Tyto znalosti si student osvojuje přímo na hodině za pomoci speciálně vypracovaného systému otázek a odpovědí. Probraná látka se dále upevňuje systematickým opakováním. Díky tomu se jazyk dostává přirozeně do podvědomí a nové poznatky pak student dokáže použít bez dlouhého přemýšlení i v reálném životě. Procvičujeme i čtení a psaní pomocí kratších diktátů.
 
Každý student má k dispozici učebnici, CD k domácímu poslechu a přípravě a ZDARMA také přístup k platformě pro online výuku.